Adap

Adap er et edtech-selskap som leverer pedagogisk programvare og konsulenttjenester knyttet til learning mangement og teknologistøttet læring.

Løsningen vi leverer inkluderer et learning management system (lms) med moduler for utvikling av nettbaserte treningsscenarier og automatisert feedback, brukerhåndtering, kommunikasjon mellom brukere og rapportering.

Hvorfor Adap?

Vi har arbeidet med teknologistøttet læring siden 2001, og har bred kompetanse innen løsninger for teknologistøttet læring og samarbeid, samt med utvikling av fagstoff og digitale læremidler.

Adap utvikling inneholder verktøyene dere trenger for å utvikle adaptive læringsløp, det vil si scenarier hvor kursdeltakere blir presentert for problemstillinger basert på kunnskapsnivået.

Adap kursadministrasjon gir oversikt over tilgjengelige kurs og kompetansetiltak, og gjør det mulig å definere læringsløp for ulike grupper medarbeidere eller studenter.

Adap rapportering gir oversikt over medarbeidernes eller studentenes dokumenterte kompetanse. Hvilke kurs er gjennomført? Hvem har ikke gjennomført kompetansetiltak innen fastsatte frister? Hva er resultatene per person – eller i organisasjonen, innen spesifikke fagfelt?

Hvem er vi?

Adap er et edtech-selskap med røtter i Universitetet i Bergen (UiB) og Bergen Teknologioverføring (BTO).

Programvaren vi leverer er basert på et nettbasert verktøy for å tilby nettbaserte scenarier for medisinstudenter, som har vært i bruk av UiB siden 2001.

Vi leverer konsulenttjenester og rådgivning innen learning management, og kan bistå i hele prosessen fra analyse av kompetansebehov, til pedagogisk design, manusproduksjon, implementering og evaluering.

Innlegg

Adap for medisinstudiet

Adap for medisinstudiet er designet for å la studenter arbeide med fagstoff på en måte som likner måten en arbeider med problemstillinger på muntlig eksamen i radiologi. Bildet under illustrerer hvordan en kasuistikk (et medisinsk scenario) presenteres for studentene. Den aktuelle oppgaven er knyttet til historien om en pasient med smerter i buken (abdominalsmerter). I …

Hvordan minske gapet mellom teori og praksis?

​I denne artikkelen skal vi se på hvordan en kan bruke scenariebasert trening for å skape sammenheng mellom teori og praksis. Trening i arbeidslivet I arbeidslivet må du daglig kunne håndtere ulike situasjoner og problem-stillinger som dukker opp. Trening i å gjenkjenne eller mestre ulike situasjoner, bidrar ofte til at situasjonene kan mestres på en effektiv …

Digitale tester

Skal en teste kunnskap og få resultater som en kan stole på, må både spørsmål og svaralternativer tilfredsstille en del krav. I dette innlegget forsøker vi å synliggjøre noen utfordringer du vil møte når du skal lage gode spørsmål og svaralternativer. Når skal vi teste? Tester kan brukes som et pedagogisk virkemiddel så vel som til å teste …

Kontakt

Spørsmål om Adap?

Ta kontakt med oss via kundeservice@adap.no eller direkte med Rune på telefon 959 32 210 for en demonstrasjon av Adap og uforpliktende samtale om løsningene vi tilbyr.